รายได้ที่มาจากการพนัน รายได้ที่มั่นใจได้ในทุกๆวัน

มาพูดถึงเรื่องการทำให้พนันกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย มันแรงจูงใจมาจากสังคมที่ต้องการขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลเถื่อนในสังคม และตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่แสวงหาผลประโยชน์จากบ่อนคาสิโนที่ผิดกฎหมายนั้น ทางด้านออสเตรเลียได้เริ่มมีการทำคาสิโนให้ถูกกฎหมาย โดยมีแรงจูงใจในการเปิดบ่อนคาสิโนมาจากการที่ขยายฐานการเก็บภาษีของรัฐ ในออสเตรเลียนั้นนอกจากการเปิดสถานคาสิโนเพื่อขยายฐานการเก็บภาษีแล้ว ยังได้มีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว พยายามกระตุ้นธุรกิจให้ขยายตัวและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ยังมีอีกหลายรัฐที่มีแรงจูงใจในการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการพนันคาสิโนออนไลน์ ทำให้ถูกกฎหมายและเพื่อการกระตุ้นการลงทุนทางธุรกิจ เพราะสมัยนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราการว่างงานสูง หลังจากนั้นมาในออสเตรเลียก็เริ่มเปิดคาสิโนตามรัฐต่างๆ จนครบทุกรัฐดังที่เห็นในปัจจุบัน เหตุผลและแรงจูงใจของแต่ละรัฐที่จะทำให้สถานคาสิโนถูกกฎหมายนั้นมาจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ

สำหรับประเทศออสเตรเลียมีปรัชญาเรื่องการพนันคือ การพนันถือเป็นวัฒนธรรมของประชาชน ถ้าประชาชนต้องการที่จะเล่นการพนัน รัฐบาลจึงขอเก็บภาษี นั้นคือเหตุผลที่รัฐบาลต่างอนุญาตให้มีการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมา จากเหตุผลหลักๆ สี่อย่างซึ่งได้แก่ หนึ่งคือต้องการควบคุมการเติบโตของการพนันที่ผิดกฎหมายให้มาอยู่ภายใต้กฎหมายและให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค สองคือเพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐหรือประเทศ สามคือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากบริษัทใหญ่ๆ จากประเทศมหาอำนาจ เช่น ราชอาณาจักร รัสเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนดาดา เป็นต้น และสี่คือเป็นการแสวงหารายได้ให้เพิ่มขึ้นของรัฐบาลโดยจากเก็บภาษีการพนัน ที่สำคัญคือต้องการลดปัญหาจำนวนประชากรของประเทศที่จะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปเล่นการพนันที่ประเทศอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการทดแทนการนำเข้า ซึ่งปัญหาเงินไหลออกประเทศนอกประเทศเป็นปัญหาที่ระวังยาก หากมีการป้องกันที่ดีประเทศก็จะไม่เผชิญปัญหาเหล่านี้

 

หลายคนคงจะมีมุมมองด้านการพนันที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่มุมมองทางด้านโยบายของการพนันคาสิโนในต่างประเทศ เกือบสามสิบกว่าปีมาแล้วในต่างประเทศหลายที่ ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอุตสาหกรรมการพนัน เช่นในประเทศอังกฤษ แคนนาดา สหรัฐอเมริกา ได้มีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ให้กลายมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายครั้งแรก ในขณะเดียวกันการพนันจึงได้มีความสำคัญเชิงพาณิชย์และได้รับการยอมรับจากสังคม ภายใต้กฎระเบียบและการควบคุมใหม่ ดังนั้นในช่วงนี้จึงทำให้เป็นที่รู้จักที่ว่า เป็นยุคทองของการพนันที่เป็นประเภทลอตเตอรี่และคาสิโน นั้นถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมที่อยู่เหนือนโยบายทางเศรษฐกิจก็ว่าได้

 

 


สำนักงาน garrettkern.com 
335/34 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 13100
โทรศัพท์ 1547 หรือ 0 27658553โทรสาร 0 26425 9660